O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA KULTURY ŻYWEGO SŁOWA I EMISJI GŁOSU U PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI (POLONISTÓW)

Katarzyna Lange

Abstrakt


Od czasów dwudziestolecia międzywojennego trwa dyskusja na temat stanu przygotowanianauczycieli języka polskiego do głosowej interpretacji tekstu oraz do instruktażu w zakresiekultury żywego słowa i emisji głosu. Nauczyciele akademiccy na przestrzeni ostatnich 80 latnieustannie podkreślają, że kompetencja polonistów w opisywanym zakresie jest niewystarczająca,mimo obecności w programach kształcenia nauczycieli zajęć z kultury żywego słowai emisji głosu. Problem jest tym poważniejszy, że brak podstawowych umiejętności z zakresuemisji głosu sprzyja powstawaniu u nauczycieli chorób narządu głosu, który jest ich podstawowymnarzędziem pracy. Autorka postuluje rozbudowanie uniwersyteckiego kursu kulturyżywego słowa.

Słowa kluczowe


emisja głosu; kultura żywego słowa; kształcenie nauczycieli

Bibliografia


Bator Z. 1990, Kultura żywego słowa w kształceniu świadomości językowej i literackiej studentów polonistyki, „Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego”, 4, s. 241–242.

Biliński J. 1929, Nauczanie języka polskiego w niższym gimnazjum i wyższych klasach szkół powszechnych, Poznań.

Marek K. (red.) 2001, Choroby zawodowe, Warszawa.

Polak I. 1990, Znaczenie emisji głosu w kształceniu nauczycieli, Materiały I Sympozjum Naukowego „Problemy pedagogiki wokalnej”, „Zeszyty Naukowe AM we Wrocławiu”, 55.

Pruszewicz W. (red.) 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa.

Sawrycki W. 1979, Kultura żywego słowa w programie zajęć z dydaktyki języka polskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie”, 38, s. 81–87.

Śliwińska-Kowalska M. 1999, Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź.

Tenner J. 1930, O nauce czytania na głos, Lwów 1930.

Tomatis A.A. 1995, Ucho i śpiew, [w:] Audio-psycho-fonologia dla śpiewaków, red. P.P. Mandaule, Lublin.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 roku (poz. 1655).


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.