WSPOMNIENIA O DOKTORZE TOMASZU ZYSSIE

Robert Teodor Hese

Abstrakt


Odejście Dra Tomasza Zyssa było dla tych, którzy go znali, bolesnym zaskoczeniem. Odszedłbowiem jeden z najwybitniejszych lekarzy, psychiatrów i humanistów, w wieku, w którym realizujesię swoje najważniejsze cele życiowe i naukowe, tuż przed habilitacją. Dr Tomasz Zysswykazywał rozległe zainteresowania dotyczące wielu dziedzin medycyny, zwłaszcza psychiatrii,ale również obszaru fizyki, a konkretnie skuteczności przezczaszkowej stymulacji magnetycznej(transcranial magnetic stimulation – TMS) i elektrowstrząsów (EW) w terapii pacjentów z ciężką,lekooporną depresją. Wspomnienia ograniczono jedynie do wspólnych przedsięwzięć naukowychi dydaktycznych dotyczących wymienionych dziedzin. Stanowią one drobny fragmentrozleglej działalności naukowej dra Tomasza Zyssa.

Słowa kluczowe


depresja; EW; TMS

Bibliografia


Hese R.T., Zyss T. 2007, Elektrowstrząsy w praktyce klinicznej, Wrocław.

Hese R.T, Zyss T. 2012, Elektrowstrząsy – zastosowanie we współczesnej terapii psychiatrycznej, [w:] Trudne problemy w praktyce psychiatrycznej, red. J. Krzyżowski, Warszawa, s. 462–484.

Hese R.T., Zyss T. 2012, Leczenie elektrowstrząsowe oraz inne pokrewne metody stymulacji elektrycznej i magnetycznej, [w:] Psychiatria, t. 3: Metody leczenia, zagadnienia prawne, publiczne

i społeczne, red. J. Wciórka, S. Pużyński, J. Rybakowski, Wrocław, s. 234–243.

Hese R.T., Zyss T., Gorczyca P. 2014, Współczesne wymagania stawiane terapii elektrowstrząsowej.

List do redakcji, „Psychiatria Polska”, 6, s. 1283–1286.

Sobiś J., Jarząb M., Hese R.T., Sieroń A., Zyss T. i in. 2009, Therapeutic efficacy assessment of weak variable magnetic fields with low value of induction in patients with drug resistant depression, „Journal of Affective Disorders”, 123(1–3), s. 321–326.

Zyss T. 1992, Czy terapia elektrowstrząsowa musi być „wstrząsowa”– hipoteza stymulacji magnetycznej mózgu jako nowej terapii psychiatrycznej, „Psychiatria Polska”, 6,

s. 531–541.

Zyss T. 2012, Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna: w poszukiwaniu nowej metody leczenia depresji, Kraków.

Zyss T., Hese R.T. 2007, Ogniskowe stymulacje (TMS, NVS, DBS) w leczeniu depresji – czyli o wyższości elektrowstrząsów, „Psychiatria Polska”, 3, s. 193–194.

Zyss T., Hese R.T. 2007, Wskazania do leczenia elektrowstrząsami, „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”, 1, s. 71–80.

Zyss T., Hese R.T. 2013, Leczenie elektrowstrząsowe, [w:] Choroba dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne, red. D. Dudek, M. Siwek, J. Rybakowski, Poznań, s. 315–327.

Zyss T., Hese R.T. 2016, Polski tekst informacji dla pacjenta oraz formularz świadomej zgody na zabiegi elektrowstrząsowe. List do redakcji, „Psychiatria Polska”, 3, s. 655.

Zyss T., Hese R.T., Zięba A. 2007, Zjawiska bioelektryczne w obrębie neuronu a czynności EEG, [w:] Zastosowanie układu 10–20 w rozmieszczaniu elektrod do EEG, red. T. Zyss, Kraków–

Warszawa–Tarnowskie Góry, s. 14–25.

Zyss T., Hese R.T., Zięba A. 2008, Przygotowanie pacjenta do zabiegów elektrowstrząsowych, „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”, 1, s. 99–112.

Zyss T., Hese R.T., Zięba A. 2008, Terapia wstrząsowa w psychiatrii – rys historyczny, „PsychiatriaPolska”, 6, s. 797–818.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.