Rada Naukowa

Rada Naukowa

Przewodnicząca Rady Naukowej

dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS

Członkowie

prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek (Collegium Medium UJ w Krakowie)

prof. dr hab. n. med. Piotr Gorczyca (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

prof. dr hab. Stanisław Grabias (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

ED. D. Henriette W. Langdon (San José State University, USA)

prof. dr hab. Teodozja Rittel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Ph. D. Martine Vanryckeghem (University of Central Florida, USA)

Ph.D. Shu-Lan Yang (National Pingtung University, Taiwan)

dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Sławomir Śniatkowski, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)ISSN: 2450-5072