WYSTĄPIENIE ARGUMENTACYJNE. REFLEKSJE O UCZENIU ARGUMENTACJI RETORYCZNEJ

Magdalena Ryszka-Kurczab

Abstrakt


Ponieważ przekonująca siła konkretnych wypowiedzi nie jest pochodną wyłącznie argumentów,w ramach kursów retoryki prezentacja sylogizmów, entymematów czy przykładów powinnanastępować w ramach większej całości, jaką jest wypowiedź argumentacyjna. Dobrą metodąkształcenia u studentów umiejętności skutecznego argumentowania jest przygotowywanieprzez nich wystąpienia argumentacyjnego. Każdorazowo oprócz wyszukiwania poszczególnychargumentów wymaga ono uwzględnienia innych elementów mających znaczenie dla skutecznościargumentacyjnej, jak np. klarowana kompozycja tekstu, sposób relacjonowania sprawy,sposób przywoływania faktów i danych, wyjaśnień czy wypowiedzi innych osób.

Słowa kluczowe


argumenty retoryczne; sylogizm; entymemat; przykład; nauczanie retoryki; wypowiedź argumentacyjna

Bibliografia


Arystoteles. 1988, Retoryka – Poetyka, Warszawa.

Barłowska M., Budzyńska-Daca A., Załęska M. 2010, Ćwiczenia z retoryki, Warszawa.

Budzyńska K. Koszowy M. 2015, Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-poznawcze, błędy i sofizmaty, Warszawa.

Chyrowicz B. 2014, Samobójstwo i wiara w nieśmiertelność, „Tygodnik Powszechny”, 16.11.2014.

Hofstadter D.R. 2000, Analogy as the Core of Cognition, [w:] The Best American Science Writing, red. J. Gleick, New York, s. 116–144.

Jabłońska-Bońca J. 1999, O prawie, prawdzie i przekonywaniu, Koszalin.

Korolko M. 2010, Podręcznik retoryki homiletycznej, Kraków.

Lausberg H. 2002, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz.

Lemmermann H. 1995, Szkoła retoryki, Wrocław.

Pawlak W. 2008, Otium litteratum – lectio, excerptio, repetitio, compilatio? Przyczynek do dziejów siedemnastowiecznej kultury literackiej, [w:] „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”.

Świat prozy staropolskiej, red. E Lasocińska, A. Czechowicz, Warszawa, s. 252–268.

Pisarek W. 2011, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków.

Ryszka-Kurczab M. 2017, Sylogizm retoryczny Arystotelesa – na pograniczu retoryki i teorii argumentacji, [w:] Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań, red. C. Mielczarski, Warszawa, s. 223–237.

Szymanek K. 2001, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa.

Szymanek K. Wieczorek K., Wójcik A. 2005, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa.

Szymanek K. 2008, Argument z podobieństwa, Katowice.

Szymanek K. 2016, Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 3(209), s. 313–330.

Środa M. 2013, Polityczne sześciolatki, „Wprost”, 45 (1602).

Wieczorek K. 2016, Brakujące element argumentów, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 3(209), s. 417–428.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.